Politika společnosti

Společnost WASYS je ryze česká firma zastoupena výhradně českým kapitálem.

Je zaměřena na rozvoj, výrobu a instalaci technologií určených pro čištění a úpravu pitných a procesních vod.

Další naší významnou aktivitou je výstavba a rekonstrukce veřejných a soukromých bazénů, výroba mořiček obilí a výroba zařízení SEPA pro čištění vody od legionely, kamenů a úsad. Při návrhu a dodávce technologií využívá převážně vlastních produktů vyvinutých a vyrobených ve svém výrobním závodě ve Velkém Meziříčí.

Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti:

Oblast systému environmentálního managementu:

V Brně dne 1.2.2005

Certifikáty