Profil firmy

Společnost WASYS je ryze česká firma zastoupena výhradně českým kapitálem.

Byla založena za účelem sdružení odborníků, kteří se desítky let zabývali navrhováním a realizací technologií úpravy vod v mnoha zemí světa. Dále navázala na velmi dlouhou tradici českých průmyslových podniků,které jsou známy ve většině zemí světa.

Zaměřujeme se na rozvoj, výrobu a instalaci technologií určených pro

čištění a úpravu pitných a procesních vod.
Při návrhu a dodávce technologií využíváme převážně vlastních produktů vyvinutých a vyrobených ve svém výrobním závodě. Všechny výrobky firmy WASYS mají platné technické certifikáty.

V roce 2004 byla založena pobočka společnosti WASYS ve Španělsku, která úspěšně prodává zejména náš světově unikátní patentovaný výrobek SEPA, který je určen pro úpravu teplé užitkové vody, cirkulační chladící vody, vody pro závlahy, dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody a úpravu bazénové vody .

Od roku 2005 jsem začali dodávat naše produkty, do zemí jako Irák, Srí Lanka, Mongolsko, Indonésie, Maroko, Ukrajina apod.

V roce 2006 byla založena naše Indonéská pobočka WASYS p.t. Pro tyto zákazníky navrhujeme a dodáváme úpravny pitných a technologických vod tak, aby splnily nejpřísnější evropské normy na kvalitu pitných vod nebo individuální požadavky na kvalitu vody v jednotlivých průmyslových odvětví.

Jako zdroje pro výrobu vody využíváme jak vod podzemních tak povrchových. Naši specialitou jsou kompaktní úpravny pitných vod- WASYS CONCEPT, které jsou instalovány na přepravních nosných rámech nebo v kontejnerech dle ISO standartu. Tyto úpravny je možno velmi jednoduše přepravovat a ve velmi krátkém čase uvést do provozu..

Tyto úpravny se rozdělují do těchto následujících kategorií:

Na základě jednotlivých komponent navrhujeme a dodáváme tyto technologie :

Vodárenské stacionární technologie pro výrobu pitné a technologické vody:

Bazénové technologie:

Naše firma se pravidelně zúčastňuje na mnoha výstav, v různých zemí světa.

Exhibition in Brno Czech Republic

Exhibition in Jakarta Indonesia

Exhibition in Kiev Ukraine