Stacionární úpravny vody

Stacionární vodárenské technologie pro výrobu pitné a technologické vody

Na základě jednotlivých komponent navrhujeme a dodáváme tyto technologie :

Vodárenské technologie pro výrobu pitné vody:

Bazénové technlogie

Úprava průmyslové vody

Dočištění odpadních vod

Speciální patentované technologie

Tyto vodárenské technologie navrhujeme, vyrábíme a dodáváme od minimálního výkonu 3m3/hodinu až po výkony 2000 m3/hodinu.